← back to translations


歌词, 作曲:瓦日絲 • 維特拉 (Varis Vētra)

Iet meitene / 女孩

女孩跟太陽在追逐游戲
清晨的花露在她眼裡垂滴
我擔心某個人會責備你
那芬芳讓我迷戀不離

我會永遠地記著你,有一天露水
從花朵,煙霞和雷雨垂滴
有一天黎明時太陽將和你游戲
我會永遠永遠地想念你

你又流淚了,因為太陽將沉入海底
別傷心,他一定會回來
有一天黎明時太陽將和你游戲
而明月會把你喚醒,輕輕地吻你

在月光的早晨中我默默地想念你
羞澀的露珠在腰間游戲
天神們在你頭髮裡插滿了鮮花
你在露珠間,如在湖中飄逸

你在湖中,如在露珠間飄逸
我會一直默默地想念你

女孩跟太陽在追逐游戲
清晨的花露在她眼裡垂滴
我擔心某個人會責備你
那芬芳讓我迷戀不離…

← back to home