← uz sākumu / back to home


Gudrais puišelis

Vakar uz mūsu bērnudārzu atnāca tante policiste, lai noturētu lekciju par satiksmes drošības noteikumiem.
Viņa jautāja mazajiem draudziņiem: "Ko jūs darītu, ja kāds slikts cilvēks jūs saķertu?"
Mazie draudziņi visi bija ļoti attapīgi un teica: "Sauktu palīgā."
Tad tante policiste atkal jautāja mazajiem bērniem: "Cik reizes ir jāsauc palīgā?"
Vieni teica, ka trīs, otri, ka desmit. Citi teica simts, bet daži sacīja, ka trīsdesmit divas.
Pēcāk tante policiste paskaidroja mazajiem draudziņiem, ka ir jāsauc tik ilgi, kamēr kāds atnāk palīgā.
Tad viņa atkal jautāja: "Slikts cilvēks ir kā vilks. Bet kāda veida bērnus tam lielajam vilkam patīk ķert? Tos, kas pa ielu iet vieni paši vai tos, kuri iet bariņā?
Mazie draudziņi atbildēja: "Tos, kas iet vieni paši, ir vieglāk noķert."
Tante policiste priecīgi teica: "Jūs gan esat gudrinieki. Bet vai zināt kādēļ tas tā ir?"
Kāds puišelis uzreiz pacēla roku un dedzīgi atbildēja: "Tāpēc, ka vesels bariņš mazu bērnu būs par daudz un lielais vilks tos visus nevarēs apēst."
Bet blakus sēdošais puika, to izdzirdot, uzsita viņam pa galvu un iesaucās: "Tu gan esi muļķis! Domā, ka vilks nepratīs satīt paciņā un paņemt līdz?"


No Šanhajas jauniešu žurnāla "Gušihui"


← uz tulkojumiem / back to translations