JIŅ - JAŅ SIMBOLS

 

陰陽

JIŅ - JaN

 

Visuma būtību iespējams izskaidrot ar diva veida svītriņām - pārtrauktām un nepārtrauktām. Pasaules pamatā ir divējāda veida spēks: Jiņ un Jan.

 

 

JIŅ

 

 

 

zeme

mēness

ēna

vājais

maigais

pasīvais

sievišķais

miera stāvoklis

plauksta

aplī pa labi

uz leju

vieglais

tukšais solis

atslābināšanās

ieelpa

pietupiens

JaN

 

 

 

debesis

saule

gaisma

spēcīgais

raupjais

aktīvais

vīrišķais

kustība

dūre

aplī pa kreisi

uz augšu

smagais

balsta stāja

sasprindzināšanās

izelpa

leciens

 

Jiņ un Jan ir viena spēka dažādas izpausmes. Tie ir pretstati, kuri pāriet viens otrā un viens otru papildina, tā veidojot vienu veselumu. Jiņ un Jan savstarpējā mijiedarbība ir Visuma pastāvēšanas pamatprincips.

•••

Jiņ-jan spēku mijiedarbību kaujas mākslās saista ar uzbrukuma un aizsardzības tehnikām. Starp abiem spēkiem valda enerģijas nezūdamības likums: viens palielinās, otrs samazinās; viens uzbrūk, otrs atkāpjas.

•••

Subjektīvais un objektīvais, es un pasaule,
iekšējais un ārējais savienojas mijiedarbībā.

•••

Rūpējoties par iekšējo, cilvēks rūpējas arī par ārējo.

•••

Caur cilvēka sirdi izpaužas kosmosa likumi.

•••

Nevis uzvarēt pretinieku,
bet gan savienoties ar to vienā veselā.

•••

Dūre var būt akmens un dūre var būt sirds.

•••

Nevar iemilēt citus, nemīlot sevi.

•••

Ko jūs meklēsiet, to arī atradīsiet

•••

Cilvēkam jāprot samierināties ar lietām,
ko mainīt nav viņa spēkos.

•••

Ja nevari mainīt situāciju,
tad izmaini savu attieksmi.

•••

Nav svarīgi pierādīt savu individualitāti un personību,
bet gan savienoties ar pasauli vienā veselumā.

•••

Kalpo cilvēkiem par baltu velti.
Tikai tāpēc, lai radītu vairāk laimes.

•••

Pasaulē nav ļaunā un labā.
Tikai katrai lietai ir savs laiks un vieta.

•••

Dzīvi nevajag uztvert pārāk nopietni.

•••

Sekundē rit mūžība.