← back to translations


Sirds sūtra

Ielūkojies patiesajā realitātē un īstenojis dziļās gudrības pilnību,
Bodhisatva Avalokitešvara skaidri saskatīja,
ka visi pieci uzkrājumi ir tukši, tā pārvarot ciešanas un ļauno.
(Viņš teica māceklim Šāriputram:)

Krāsa [forma] neatšķiras no tukšuma, tukšums - no krāsas.
Krāsa tieši ir tukšums, tukšums tieši ir krāsa.
Tāpat arī uztvere, domas, rīcība un apziņa [ir tukšums].
Visas [šīs] parādības ir tukši tēli.

Tie nerodas un nezūd, neaptraipās un neattīrās, nevairojas un nemazinās.
Šī iemesla dēļ tukšumā nav ne krāsu, ne uztveres, domu, rīcību un apziņas.
Nav acu, ausu, deguna, mēles, ķermeņa un nav arī apzināšanās par tiem.
Nav krāsu, skaņu, smaržu, garšu un taustes objektu.

Nav pilnīgi nekā, no redzes uztveres sfēras līdz pat apziņas sfērai.
Nav neskaidrības [neziņas] un neskaidrības izbeigšanas.
Pie tam nav arī vecuma un nāves, nav arī nāves un vecuma izbeigšanas.
Nav zinību un nav to iegūšanas, jo nav nekā, ko gūt.

Bet visi bodhisatvas [apgaismes būtnes] balstās uz gudrības pilnību;
[Un viņu] sirdīm nav šķēršļu; kur nav šķēršļu, nav arī baiļu.
Tālu prom no ačgārnajām ilūzijām, viņi sasniedz galīgo nirvānu.
Visu trīs laiku buddhas balstās uz gudrības pilnību, sasniedzot pilnīgo apgaismību.

Tādēļ šī ir dižā svētuma mantra, dižās skaidrības mantra.
Tā ir viscēlākā un visvispārākā mantra, kas spēj iznīcināt visas ciešanas.
Īstenībā tā nav tukša, tāpēc to sauc par gudrības pilnības mantru.
Šī mantra skan šādi: "Gāte gāte paragāte parasamgāte bodhi svāhā."

/Agitas Baltgalves tulkojums no ķīniešu valodas/

← back to home