TRENIŅA KONCEPTS

Treniņa pamatprincipi

Grundlinien des Trainings

 

Koncentrēt cji-enerģiju

Konzentration der Qi-Energie

•••

Acu kontakts

Direkter Augenkontakt

•••

Ķermeņa ass fleksibilitāte

Zentrierung und zentrierte Flexibilität

•••

Lokanība

Körperliche Biegsamkeit

•••

Spēks - stingrs un maigs

Kraft – hart, weich

•••

Cji-enerģijas plūsma gan ātra, gan lēna

Qi-Energie – schnell, langsam

•••

Precīzi vadīt cji-enerģiju

Präzise Lenkung der Qi-Energie

•••

Pretinieka attāluma kontrole

Kontrolle des Abstands

•••

Regulēt ieelpu un izelpu

Regulieren des Ein- und Ausatmens

•••

Kājas un rokas kustas
saskaņā ar tehniku

Arme und Beine gemäss der Trainingsmethodik

 

Gara pamatnostāja

Grundeinstellung

 

Lojalitāte pret tēvzemi

Loyalität dem Staat gegenübe

•••

Godbijība vecāku priekšā

Pietät den Eltern gegenüber

•••

Sadarbība ar treniņa biedriem

Zusammenarbeit unter Trainingskollegen

•••

Respekts jaunāko un vecāko kolēģu starpā

Respekt unter Älteren und Jüngeren

•••

Taisnīgums un pieklājība
starp augstāk un zemākstāvošajiem

Rechtschaffenheit und Anstand
zwischen Oberen und Niedrigeren

•••

Uzticība draugu vidū

Vertrauen unter Freunden

•••

Saudzīga attieksme pret dzīvām būtnēm

Sorgfalt dem Leben gegenüber

•••

Mērķtiecība, kas nekad nepadodas

Vorwärts streben und nicht aufgeben

•••

Regulāri treniņi ved uz pilnību

Reichliche Übung macht den Meister

 

Likumi uz Korejiešu Kjoktuki Federācijas karoga

Gesetze zur Flagge der koreanischen Kyeok Too Ki-Föderation